Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou emailu na adresu: shop@notypredychovku.sk, prostredníctvom objednávkového formulára.

Kupujúci zruší svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov formou emailu na adresu: shop@notypredychovku.sk,

Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s vynimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účeľom doručenia zásielky.

Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.1610-2020-10, ktorá je vypracovaná v súľade s platným nariadením Európskej únie – GDPR