Vybledli Vám noty ? Sú nečitateľné, 100x prekopírované ?

Ponúkam Vám službu:
Digitalizácia notového materiálu. – Prepis – všetky druhy nôt

všetky hudobné žánre

Dostanete výstupný formát PDF z ktorého si kedykoľvek v plnej kvalite noty vytlačíte.
XML formát pre ďalšiu vašu úpravu v notačnom programe.
 
TRANSPOZÍCIA
Potrebujete pretransponovať skladbu – upraviť noty ?
Pošlite a pošlem vo formáte PDF, Music XML alebo Sibelius
 
 
Sibelius First 8: "Lite" composing software from Avid - gearnews.com

Noty vám vieme zaslať v týchto formátoch: